Informacja dla klientów kupujących przedmioty zabytkowe.

BARDZO PROSIMY PRZY WPŁACIE UWZGLĘDNIAĆ KOSZT PRZESYŁKI .

W naszej ofercie znajdują się przedmioty oryginalne, kopie, obiekty restaurowane, reperowane oraz częściowo oryginalne. Większość podstawowych informacji jest znana sprzedawcom i klient jest z nimi zapoznawany od razu. Jeżeli nabywcy zależy na pełnej informacji o zakupionym obiekcie powinien poprosić i wydanie certyfikatu oryginalności, w którym umieścimy wszystkie znane nam informacje o przedmiocie. Tylko na podstawie takiego certyfikatu będą rozpatrywane ewentualne reklamacje.

Tabela obiektów zabytkowych , których wywóz za granice Polski wymaga uzyskania zezwolenia na wywóz.