#.Amulety i pierścienie z „Czarnego kurczaka” | LAPIDARIUM Jacka Kilińskiego

#.Amulety i pierścienie z „Czarnego kurczaka”

#.Amulety i pierścienie z „Czarnego kurczaka”

Katalog amuletów z opisami po Polsku        http://lapidarium.pl/www-2/pl/ck1.htm

Zdjęcia i rysunki amuletów z opisami po angielsku  https://goo.gl/photos/ZRZcUc1kLXFkfjvR9

Dwadzieścia okultystycznych amuletów magicznych i pierścieni z „Czarnej kurki”.
( Twenty occult magic amulets and rings  from  „The Black Pullet”.)
Cena 19 zł z mosiadzu  i 99  zł ze srebra. Wielkośc około 25 mm. Pierścienie tylko w srebrze 155 zł.( uwaga przy zamówieniu należy podać rozmiar)
(Price  19 $ brass and 49 $ silver hand engraved. Size about 25 mm. Rings 69 $ only in silver.)

 

 

 

 • Opis
  Opis

Product Description

Katalog amuletów z opisami.

http://lapidarium.pl/www-2/pl/ck1.htm

System sprzedaży naszych amuletów został sprawdzony podczas 25 lat istnienia naszej firmy.
Nie zdały egzaminu metody pakowania amuletów podczas produkcji. Zapakowane pudełka czy koperty zajmują dużo miejsca i są trudne do rozróżnienia. Nawet w najlepszych segregatorach wszystko szybko zostaje pomieszane i nie można znaleźć poszukiwanych pozycji. W naszym systemie klient ma do wyboru rodzaj opakowania i sposób zawieszenia a samo odnalezienie w i wrzucenie do koperty wybranego amuletu jest proste. Wskazane jest posługiwanie się pincetą.

Amulety i symbole z naszych trzech kolekcji zostały zapakowane do drewnianych kaset. Według klasyfikacji naszego katalogu znajduja się w ponumerowanych przegródkach . obok kartek z opisem znaczenia każdego amuletu . Odsuwane wieko kasety posiada nadruk z wizerunkami każdego amuletu w skali 1: 1.Do kasety można zamówić koperty firmowe lub płócienne mieszki z nadrukiem. Dodatkowo można zamówić tablice z naklejonymi amuletami opatrzonymi objaśnieniami w wybranym języku. Całość w drewnianej ramce pod szkłem stanowi estetyczne uzupełnienie kasety. Sprzedajemy też rzemyki i linki jedwabne . Wszystkie nasze wyroby posiadają drukowane katalogi w co najmniej czterech językach, które także można zamawiać.

Dwadzieścia okultystycznych amuletów magicznych i pierścieni z „Czarnej kurki”.
( Twenty occult magic amulets and rings  from  „The Black Pullet”.)
Cena 19 zł z mosiadzu  i 99  zł ze srebra. Wielkośc około 25 mm. Pierścienie tylko w srebrze 155 zł.( uwaga przy zamówieniu należy podać rozmiar)
(Price  19 $ brass and 49 $ silver hand engraved. Size about 25 mm. Rings 69 $ only in silver.)

Poniżej wymienione jest dwadzieścia talizmanów oraz pierścieni Czarnego Kurczaka wraz z ich opisami

Talizman I

Służy do wywoływania mocy niebieskich oraz piekielnych.. Prawidłowe zaklęcia to: SIRAS, ETAR, BESANAR. W odpowiedzi na nie ukaże się mnóstwo duchów.

Talisman I

Dient zum aufrufen von himmlischen und hoellischen Kraeften. Die Zauberwoerter sind: SIRAS, ETAR, BESANAR. Nach dem Aussprechen erscheinen Unmengen von Geistern.

Talizman II

Zapewnia miłośc i oddanie płci pięknej. Prawidłowe zaklęcia to: NADES, SURADIS, MANINER. . Zaklęcie to wywoła ducha o skrzydłach barwy różanej. Jeśli przemówić do niego słowami: SADER, PROSTAS, SOLASTER, pokona on każdą odległość, aby zaprowadzić Cię do Pani Twego serca.

Talisman II

Sichert die Liebe und Ergebenheit des schwachen Geschlechtes. Er soll mit Silber auf schwarzem Atlas gestickt werden. Die Zauberwoerter sind: NADES, SURADIS, MANINER.Daraufhin erscheint ein Geist mit Rosafarbenen Fluegel, der – nachdem man die Woerter SADER, PROSTAS, SOLASTER ausspricht – jede moegliche Entfernung bezwingen wird, um Dich zu der Dame deines Herzens zu bringen.

Talizman III

Służy wykrywaniu wszelkich skarbów, oraz zapewnia ich posiądnięcie.Zaklecia ze słów ONAIM, PERANTES, RASONASTOS spowoduje ukazanie się siedmiu duchów „au teint bazane”. Każdy z nich wysypie czarownikowi do stóp złote dukaty z wielkich, skórzanych worków, w dowód uznania jego potęgi. Uwaga – na ramieniu każdego z duchów siedzieć będzie ptak w czarnym kapturze.

Talisman III

Dient der Enteckung von jeglichen Schaetzen, sichert auch ihr Besitz. Das Aussprechen der Woerter ONAIM, PERANTES, RASONASTOS ruft sieben Geister auf. Jeder wird, in Wuerdigung der Macht des Zauberers, aus riesigen, ledernen Taschen Ihm goldene Dukaten unter die Fuessen ausschuetten. Achtung: jeder Geist hat einen schwarzbekappten Vogel auf dem Schulter.

Talizman IV

Służy wykrywaniu najskrytszych tajemnic, czyni też właściciela zupełnie niewidzialnym.  Należy go trzymać przy uchu w lewej ręce, przy czym wypowiedzieć trzeba słowa NITRAE, RADOU, SUNANDAM. Odezwie się na to donośny głos, który wyjawi żądaną tajemnicę.

Talisman IV

Dient der Aufdeckung der tiefsten Geheimnissen, macht auch den Besitzer ueberall unsichtbar.   Er soll  beim Ohr in der linken Hand,  gehalten werden.  Dabei spricht man die Woerter NITRAE, RADOU, SUNANDAM aus, woraufhin eine klare   Stimme die gewuenschte Geheimnis preisgeben wird.

Talizman V

Zmusi nawet najbardziej małomównego człowieka do wylewności wobec właściciela. Zmusza   także wrogów właściciela do wyjawienia swych zamiarów.Talizman przyłożyć do prawego ucha i wypowiedzieć słowa NOCTAR, RAIBAN. Jak     już wspomniano, najbardziej nawet zamknięty w sobie człowiek wyjawi wtedy swe najskrytsze myśli. Dodatkowe wymówienie słowa BIRANTHER zmusi wrogów właściciela do głośnego wyznania zamiarów.

Talisman V

Zwingt auch den geschlossensten Menschen zur Ueberschwenglichkeit dem Besitzer gegenueber. Die Feinde des Besitzers werden auch gezwungen, ihre Machinationen preiszugeben.Der Talisman beim rechten Ohr gehalten werden. Dabei spricht man die Woerter NOCTAR, RAIBAN aus. Wie schon erwaehnt, sogar der stillste Mensch wird dann seine geheimste Gedanken offenbaren. Das zusaetzliche Aussprechen des Wortes BIRANTHER wird die Feinde des Besitzers dazu bringen, ihre Plaene zu verlautbaren.

Talizman VI

Wywołuje tyle duchów, ile potrzeba aby bezzwłocznie wykonać każde zadanie, zażyczone sobie przez właściciela, a jednocześnie hamuje wszelkie przeciwne mu działania. Właściwe zaklęcia to słowa ZORAMI, ZAITUX, ELASTOT.

Talisman VI

Ruft so viele Geister aus, wie notwendig fuer die sofortige Ausfuehrung von jeglichen, von dem Besitzer gewuenschten, Aufgaben. Stoppt gleichzeitig alles ihm gegentretendes. Die richtigen Zauberwoerter sind ZORAMI, ZAITUX, ELASTOT.

Talizman VII

Ma moc niszczenia wszystkiego. Wywołuje grad i gromy, powoduje też spadanie gwiazd z niebios. Powoduje trzęsienia ziemi, burze, itd. Jednocześnie chroni przyjaciół właściciela od nieszczęść.  Właściwe zaklęcia to:

 1. DITAU, HURANDOS – wywołują zniszczenie
 2. RIDAS, TALIMOL – rozkazują żywiołom
 3. ATROSIS, NARPIDA – wywołują grad
 4. HISPEN, TROMADOR – wywołują huragany i burze
 5. PARANTHES, HISTANOS – chronią przyjaciół

Talisman VII

Hat die Macht, alles zu zerstoeren. Er bringt Hagel, Donnerblitzen und stuerzt die Sterne vom Himmel. Er verursacht Erdbeben, Stuerme usw. Gleichzeitig schuetzt er die Freunde des Besitzers von Unheil. Die magischen Woerter sind:

 1. DITAU, HURANDOS – verursachen Zerstoerung
 2. RIDAS, TALIMOL – herrschen ueber die Elemente
 3. ATROSIS, NARPIDA – bringen Hagel
 4. HISPEN, TROMADOR – verursachen Orkane und Stuerme
 5. PARANTHES, HISTANOS – schuetzen Freunde

Talizman VIII

Daje niewidzialność nawet przed wzrokiem duchów, tak, że jedynie Bóg jest w stanie dostrzec poczynania właściciela. Talizman posiada także moc przenikania wszędzie, nawet przez mury. Prawidłowe zaklęcia to słowa BENATIR, CARARKAU, DEDOS, ETINARMI.

Talisman VIII

Mach unsichtbar, sogar vor den Augen von Geistern, so dass nur Gott allein sehen kann, was der Besitzer macht. Der Talisman hat auch die Macht, durch alles zu durchdringen, sogar durch Mauern. Die richtigen Zauberwoerter sind BENATIR, CARARKAU, DEDOS, ETINARMI.

Talizman IX

Przenosi właściciela w każde miejsce na ziemi, nie narażając go na niebezpieczeństwa. Właściwe zaklęcia to słowa RADITUS, POLASTRIEN, TERPANDU, OSTRATA, PERICATUR,   ERMAS.

Talisman IX

Versetzt den Besitzer in jeden Punkt der Erde ohne Gefahr. Die richtigen Zauberwoerter sind RADITUS, POLASTRIEN, TERPANDU, OSTRATA, PERICATUR, ERMAS.Talizman X

Otwiera za pomocą dotknięcia wszystke zamki, bez względu na zabezpieczenia. Właściwe zaklęcia to słowa SARITAP, PERNISOX, OTTARIM.

Talisman X

Oeffnet beim beruehren alle Schloesser, ohne Ruecksicht auf Absicherungen. Die richtigen Zauberwoerter sind SARITAP, PERNISOX, OTTARIM.

Talizman XI

Przenosi właściciela do każdego budynku bez konieczności wchodzenia. Pozwala też czytać myśli wszystkich ludzi, dając właścicielowi dowolną możność pomożenia bądź zaszkodzenia im. Aby czytać cudze myśli należy położyć go na głowie, chuchnąć na amulet i wypowiedzieć słowa O TAROT, NIZAEL, ESTARNAS, TANTAREZ. Aby pomóc tym, którzy są tej pomocy godni należy wymówić słowa NISTA, SAPER, VISNOS. Osoby objęte tym zaklęciem cieszyć się będą wszelkim powodzeniem. Aby ukarać wrogów, bądź ludzi złych wypowiedzieć należy słowa XATROS, NIFER, ROXAS, TORTOS. Osoby objęte takim zaklęciem zaczną natychmiast cierpieć straszne męki.

Talisman XI

Versetzt den Besitzer in jede Gebaeude, ohne dass er die Tuer benuetzen muss. Erlaubt auch dem Besitzer das Lesen allen Gedanken, so dass er anderen nach seinen Willen helfen oder Schaden kann. Um Gedanken zu lesen soll man den Talisman auf den Kopf legen und auf denTalisman hauchen. Dabei sagt man die Woerter O TAROT, NIZAEL, ESTARNAS, TANTAREZ. Um den Wuerdigen zu helfen sagt man die Woerter NISTA, SAPER, VISNOS. Die auf diese Weise verzauberten werden ab sofort jeglichen Glueck geniessen. Um Feinde oder boese Menschen zu bestrafen sagt man die Woerter XATROS, NIFER, ROXAS, TORTOS. Die so bestraften werden augenblicklich unter furchtbaren Qualen leiden.Talizman XII

Niszczy wszelkie plany wymierzone przeciwko właścicielowi, wywołuje też buntownicze duchy. Należy położyć go na stole i zakryć lewą ręką. Należy z pochyloną głową cicho powtarzać słowa SENAPOS, TERFITA, ESTAMOS, PERFITER, NOTARIN.

Talisman XII

Zerstoert alle gegen den Besitzer gerichteten Plaene, ruft auch aufruehrerische Geister aus. Man soll ihn auf einen Tisch legen und mit der linken Hand bedecken. Der Zauberer soll mit geneigten Kopf und leise die Woerter SENAPOS, TERFITA, ESTAMOS, PERFITER, NOTARIN wiederholen.

Talizman XIII

Daje właścicielowi wszelkie zalety oraz talenty, jak też nakłania go do bycia dobrym. Nadaje się też doskonale do wywoływania wszelkiego zła. Chcąc osiągnąć działanie w kierunku dobra, wystarczy podnieść talizman w górę. Wypowiedzieć należy słowa TURAN, ESTONOS, FUZA. Przy wywoływaniu złych mocy wypowiedzieć trzeba słowa VAZOTAS, TESTANAR.

Talisman XIII

Schenkt dem Besitzer jegliche Tuegenden und Talente, bringt ihn auch dazu, Gutes tun zu wollen. Man kann auch mit seiner Hilfe alle Arten des Boesen ausrufen. Um Gutes zu tun braucht man lediglich den Talisman hochzuhalten. Dazu spricht man die Woerter TURAN, ESTONOS, FUZA aus. Um Boeses auszurufen spricht man die Woerter VAZOTAS, TESTANAR aus.

Talizman XIV

Daje wiedzę o zaletach i właściwościach wszelkich minerałów oraz roślin. Uczy też medycyny uniwersalnej oraz daje zdolność leczenia wszelkich chorób. Należy nosić go na piersi, zawieszony wokół szyi na jedwabnej wstążce koloru ognia. Właściwe zaklęcia to słowa RETERREM, SALIBAT, CRATARES, HISATER.

Talisman XIV

Gibt das Wissen ueber die Wirkung und Eigenschaften aller Mineralien und Pflanzen, sowie universales medizinisches Wissen. Gibt auch die Faehigkeit, alle Krankheiten zu heilen. Er soll auf der Brust, in einem auf einer feuerfarbenen, seidenen Band um die Hals haengenden Medaillon, oder in einem Tuch getragen werden. Die richtigen Zauberwoerter sind RETERREM, SALIBAT, CRATARES, HISATER.

Talizman XV

Chroni przed wszelkimi dzikimi zwierzętami oraz pozwala je pokonywać. Pozwala rozumieć mowę zwierząt, odstrasza też zwierzęta chore na wściekliznę. Prawidłowe zaklęcia na pierwsze trzy właściwości to słowa HOCATOS, IMORAD, SURATER, MARKILA. Zaklęcie na ostatnią właściwość to słowa TRUMANTREM, RICONA, ESTUPIT, OXA.

Talisman XV

Schuetzt vor allen wilden Tieren und ermoeglicht, sie zu bezwingen. Erlaubt, die Sprache der Tiere zu verstehen und verjagt rabiate Tiere. Die Zauberwoerter fuer die ersten drei Eigenschaften sind HOCATOS, IMORAD, SURATER, MARKILA. Die Zauberwoerter fuer die letzte Eigenschaft sind TRUMANTREM, RICONA, ESTUPIT, OXA.

Talizman XVI

Pozwala rozróżnić dobre oraz złe zamiary każdego człowieka. Należy położyć go na sercu .Właściwe zaklęcia to słowa CROSTES, FURINOT, KATIPA, GARINOS.

Talisman XVI

Erlaubt die gute oder boese Absichten aller Menschen durchzuschauen. Man soll ihm auf dem Herzen halten.. Die richtigen Zauberwoerter sind CROSTES, FURINOT, KATIPA, GARINOS.

Talizman XVII

Udostępnia wszelkie zdolności artystyczne oraz głęboką wiedzę o sztuce. W ten sposób właściciel przewyższa wiedzą wszystkich oklepanych znawców, choć nie posiada w tym  kierunku formalnego wykształcenia. Mówiąc ogólnie, daje to przewagę posiadania wiedzy      wyłącznie praktycznej i przez to naturalnej, niewymuszonej. Talizman należy nosić na sobie. Prawidłowe zaklęcia to słowa RITAS, ONALUN, TERSORIT, OMBAS, SERPITAS, QUITDATHAR, ZAMARATH, przy czym wymienić należy dziedzinę sztuki, którą chce się posiąść.

Talisman XVII

Schenkt alle Faehigkeiten der Kunst und profundes kuenstlerisches Wissen, so dass der Besitzer trotz fehlender Ausbildung alle arbeitsmuede Experten uebertrifft. Die Vorteile dessen sind solcherart, dass das sogewonnene Wissen einer praktischen Natur, und deshalb ungezwungen ist. Der Talisman soll auf der eigenen Person getragen werden. Die richtigen Zauberwoerter sind RITAS, ONALUN, TERSORIT, OMBAS, SERPITAS, QUITDATHAR, ZAMARATH, wobei man die Art der Kunst, die man beherrschen will, nennen soll.

Talizman XVIII

Daje szczęście w każdej loterii. Należy przywiązać go białą wstążką do lewego ramieniaZaklęcia: na wygrywającą liczbę – ROKES; na asa – PILATUS; na dziesiątkę – ZOTOAS; na czwórkę – TULITAS; na piątkę – XATANITOS. Należy uważać, aby przy piątce wymówić wszystkie zaklęcia (polecenie to nie jest mi całkiem jasne, sztukę gry na loterii uprawia się jednak nadal według starodawnych reguł, pozostawiam więc wyjaśnienie tego pomniejszego misterium okultyzmu jego znawcom). Te same zaklęcia wymawiać należy przy tasowaniu kart sobie bądź partnerowi. Przed wymówieniem zaklęcia trzeba dotknąć prawą ręką lewe ramię w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się talizmanUczciwi czarownicy twierdzą, że te drobne czynności  można wykonać bez zwrócenia na nie uwagi przeciwnika.

Talisman XVIII

Bringt Glueck in jeder Lotterie. Er soll mit einem weissen Band an den linken Arm gebunden, der Ring auf dem kleinen finger der rechten Hand getragen werden. Die Zauberwoerter: ROKES – fuer eine Gewinnzahl; PILATUS – fuer einen As; ZOTOAS – fuer einen Zehner; TULITAS – fuer einen Vierer; XATANITOS – fuer einen Fuenfer. Beim Fuenfer soll man alle Zauberwoerter aussprechen – eine Anordnung, die ich nicht ganz verstehe, da aber die Kunst des Lotteriespiels wird weiterhin nach alten Regeln betrieben, ueberlasse ich die Aufklaerung dieses minderen Mysterium des Okkultismus den Experten. Beim Kartenmischen fuer sich selbst oder fuer den Gegner soll man dieselben Zauberwoerter aussprechen. Noch davor soll man mit der rechten Hand das linke Arm in der Naehe des Talismans beruehren. Diese kleine Bewegungen koennen – so ehrliche Zauberer – ohne die Aufmerksamkeit des Gegners zu erwecken gemacht werden.

Talizman XIX

Kieruje wszystkie piekielne moce przeciwko wrogom właściciela. Można go nosić dowolnie, a prawidłowe zaklęcia to słowa OSTHARIMAN, VISANTIPAROS, NOCTATUR.

Talisman XIX

Ruft saemtliche hoellische Kraefte auf gegen die Feinde des Besitzers. Er kann nach Belieben getragen werden. Die richtigen Zauberwoerter sind OSTHARIMAN, VISANTIPAROS, NOCTATUR.

Talizman XX

Daje wiedzę o hierarchii piekielnej oraz pozwala udaremniać jej zamiary, lecz nie gwarantuje ochrony zdrowia i szczęścia użytkownika. Nosić go należy na piersi. Prawidłowe zaklęcia to słowa ACTATOS, CATIPTA, BEJOURAN, ITDAPAN, MARNUTUS.

Talisman XX

Gibt Wissen ueber der hoellischen Rangordnung und ermoeglicht ihre Plaene zunichte zu machen. Es gibt aber keine Garantie der Gesundheit und des Wohlwollens des Benuetzers. Sein Mittelteil soll mit Gold, die Raender mit Silber, die Figuren mit schwarz-weisser Seide gestickt werden. Er soll auf der Brust getragen weerden. Die richtigen Zauberwoerter sind ACTATOS, CATIPTA, BEJOURAN, ITDAPAN, MARNUTUS.