LAPIDARIUM Jacka Kilińskiego | Sztuka i rzemiosło artystyczne współczesne i dawne oraz przedmioty kolekcjonerskie. | Page 130