Informacja dla klientów kupujących przedmioty zabytkowe.

BARDZO PROSIMY PRZY WPŁACIE UWZGLĘDNIAĆ KOSZT PRZESYŁKI .

W naszej ofercie znajdują się przedmioty oryginalne, kopie, obiekty restaurowane, reperowane oraz częściowo oryginalne. Większość podstawowych informacji jest znana sprzedawcom i klient jest z nimi zapoznawany od razu. Jeżeli nabywcy zależy na pełnej informacji o zakupionym obiekcie powinien poprosić i wydanie certyfikatu oryginalności, w którym umieścimy wszystkie znane nam informacje o przedmiocie. Tylko na podstawie takiego certyfikatu będą rozpatrywane ewentualne reklamacje.

Tabela obiektów zabytkowych , których wywóz za granice Polski wymaga uzyskania zezwolenia na wywóz.

Jak kupić lub sprzedać w Lapidarium?

BARDZO PROSIMY PRZY WPŁACIE UWZGLĘDNIAĆ KOSZT PRZESYŁKI .

        

JAK KUPIĆ W LAPIDARIUM?
Jeśli przedmiot nie został wystawiony  i opisany z ceną na stronie Lapidarium .
Po wejściu w google galerię z obiektem, którego szukamy należy pobrać fotografię i wysłać ją z zapytaniem na adres Lapidarium :lapidarium.kil@gmail.com . Zawsze odpowiadamy. internecie. Aby kupić należy przede wszystkim przedmiot zarezerwować. Następnie otrzymacie Państwo Email potwierdzający rezerwację – będzie to gwarancja dostarczenia w ciągu 3 dni od otrzymania zapłaty. Przedmiot można odebrać osobiście w naszej Galerii w Warszawie lub zamówić pocztą lub kurierem. Wysyłamy za granice.

           JAK SPRZEDAĆ W LAPIDARIUM?
Aby sprzedać naszej firmie należy :
Przesłać emailem zapytanie z dokumentacją przedmiotu i ceną. Dla ułatwienia doradzamy aby zachęcić nas do kupna NISKĄ CENĄ. Na pytania typu :”Ile Pan zaoferuje” nie odpowiadamy.
Jeśli klient nie zna wartości posiadanego przedmiotu zachęcamy do wykonania ekspertyzy i wyceny.
Aby kupić wystawiony na naszej stronie obiekt lub skorzystać z oferty usługowej należy:
Uzyskać potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia. Można to zrobić telefonicznie lub emailem. Telefon 504008386 , email : lapidarium.kil@gmail.com.
Wpłacić pełną kwotę wraz kosztem opakowania i wysyłki. Klient wybiera rodzaj opakowania, przesyłki i firmę pocztową.

            JAK PRZEKAZAĆ ZAPŁATĘ ?
BARDZO PROSIMY PRZY WPŁACIE UWZGLĘDNIAĆ KOSZT PRZESYŁKI .

PayPal - lapidarium.kil@gmail.com
Praktycznie wszystkie formy są możliwe ale najlepszy jest oczywiście przelew bankowy.
W ramach PKO BP przelewy dochodzą natychmiast i jesteśmy powiadamiani SMS.
Można też płacić kartą płatniczą ponieważ korzystamy z systemu Mail Order. W tym przypadku trzeba podać dokładne dane karty ( numer, nazwisko, imię , data ważności, numer ccm)
a użyjemy naszego terminala.
Można też skorzystać z Western Union a nawet niewielkie sumy można wysyłać pocztą.
Dane kontaktowe:
Lapidarium – Jacek Kiliński
e-mail: lapidarium.kil@gmail.com
tel +48 504008386 czynny w godz. 10.00-22.00 w dni powszednie
Konto bankowe: PKO BP Inteligo
5010205558 1111110989700027
Do przelewów z zagranicy numer ( for international money transfer) :
PL 50 10205558 1111110989700027BPKOPLPW
PKO BP SA CBE Inteligo
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Nasz adres: LAPIDARIUM-Jacek Kiliński,00-271 Warszawa, UL.NOWOMIEJSKA 15/17,
Koszt przesyłki kalkulujemy w oparciu o cennik Poczty Polskiej i jeśli w aukcji nie jest podany to oznacza, że jest taki jak w niżej podanym cenniku:
CENNIK POCZTY POLSKIEJ
UWAGA.NA PRZELEWACH PROSIMY WPISYWAĆ : nazwisko kupującego, adres wysyłki i przedmiot aukcji.
Odbiory osobiste możliwe są w siedzibie firmy w na Starym Mieście w Warszawie, przy ul. Nowomiejskiej 15/17 w godzinach otwarcia galerii.
Odbiór należy zapowiedzieć telefonicznie dzień wcześniej pod numerem +48 022 6356828 lub 0504008386

             

       

JAK DOJECHAĆ DO LAPIDARIUM W WARSZAWIE ?

Galeria otwarta codziennie od 10.00 do 21.00
W niedziele i  większe święta zamknięte .

00-271 WARSZAWA – STARE MIASTO
UL.Nowomiejska (PRZY BARBAKANIE) 15/17
tel. +48 22 6356828 , +48 509601894

Właściciel Jacek Kiliński jest do dyspozycji od poniedziałku do soboty
od 16.00 do 21.00.telefon komórkowy od 10.00 do 21.00- +48 504008386
Przyjmowanie w komis i zakupy najlepiej w dni powszednie od 16.00 do 20.00.

Email – lapidarium.kil@gmail.com

            JAKIE SĄ DANE DO FAKTURY VAT?

Lapidarium Jacek Kiliński
00-271 Warszawa
ul.Nowomiejska 15/17
( UWAGA NA NAZWĘ ULICY – od MIEJSKA, proszę wpisywać dużymi drukowanymi literami)
NIP 5260010481

Komis w Lapidarium.

Komis w Lapidarium jest usługą , w której zakres wchodzą oprócz wystawienia przedmiotu do sprzedaży w galeriach „Lapidarium” różne czynności towarzyszące:
– ocena,
– wycena przedmiotu h?c ( jeśli obiekt nie zostanie wycofany w ciągu miesiąca jest bezpłatna, w innych przypadkach wynosi 5 do 10% wg stawek ogólnych firmy dotyczących wyceny).
– drobne reperacje i zabiegi konserwatorskie ( dla naszych klientów po kosztach ).

Na życzenie klienta przedmiot może być wystawiony na aukcjach internetowych Ebay i Allegro

Komisant ustala z komisem  kwotę  jaka zostanie mu wypłacona po sprzedaniu przedmiotu i nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów komisu. . Cena sprzedaży zależy od komisu i nie ma wpływu na wypłatę , chyba że zostanie ustalona  zmiana ceny co powinno być zaakceptowane przez komisanta i odnotowane na pokwitowaniu komisowym. 

Z poważaniem

mgr inż. Jacek Kiliński
zabytkoznawca


WYCIĄG Z POKWITOWANIA KOMISOWEGO:

*Własnoręcznym podpisem potwierdzam znajomość warunków umowy oraz prawdziwość danych podanych do formularza.

*Odbiór należności tylko we ŚRODY od 16.00 do 19.00 po uprzednim ustaleniu terminu.

*Sprawdzanie czy towar sprzedany, wycofywanie ze sprzedaży i ustalanie terminów wyłącznie w CZWARTKI od 10.00 do 19.00 . Sprawdzanie także telefonicznie pod tel. 22 6356828.

*Komitent odpowiada za ukryte wady przedmiotów pozostawionych do sprzedania.

*Komitent bierze odpowiedzialność za informacje o towarze zapisane na pokwitowaniu a zwłaszcza za dane o pochodzeniu wieku i autentyczności przedmiotu.

*Komitent przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wypłatę należności za sprzedane towary w terminie ustalonym przez firmę ale nie przekraczającym 4 tygodni od dnia ustalania terminu.

*Wystawiony a nie sprzedany przedmiot zostanie automatycznie przeceniony o 10% co każde 6 miesięcy od daty przyjęcia w komis. Przecenę można powstrzymać zgłoszeniem w terminie.

NIE PRZEWIDUJEMY ODSTĘPSTW OD PRZYJĘTYCH TERMINARZY
I REGULAMINÓW.
NIE PRAKTYKUJEMY WYSYŁANIA w WYPŁAT .

 

PODPIS KOMISANTA                                       PODPIS KOMITENTA

WYCENY EKSPERTYZY

 

Wyceny ekspertyzy


W ramach działalności  Studia Dokumentacji Sztuki wykonujemy różnorodne usługi antykwaryczne :

AUKCJE???
Kilka uwag na temat. Nic bardziej mylnego jak przekonanie cheap jerseys sprzedających, że system aukcyjny w Internecie daje gwarancję osiągnięcia maksymalnej ceny. Możliwość osiągnięcia odpowiedniej do wartości ceny daje jedynie rzetelna wiedza o przedmiocie. Bez ustalenia właściwej ceny wywoławczej prawie zawsze sprzedamy przedmiot poniżej jego wartości, a więc niekorzystnie rozporządzimy własnym lub powierzonym mieniem. A to już jest grzech a nawet przestępstwo! Pytacie, dlaczego tak jest, przecież ludzie licytują? Istnieje wiele sposobów żeby Jaszkowej mało zapłacić. Większość kupujących to handlujący antykami. Nie kieruje nimi chęć posiadania obiektu a tylko zimna kalkulacja. Kupić najtaniej. Wyczekują do ostatniej chwili cheap nfl jerseys a nawet korzystają z maszyny licytującej, która zrobi to w ostatnie 3 sekundy. Nawet, jeśli ktoś chciał policytować to przegra. Twoja aukcja znajduje się pomiędzy tysiącami innych. Jeśli nie będzie wyróżniona (co kosztuje) to szansa, że znajdzie ją amator jest bardzo mała. Nie oddawaj jej zawodowcom.Wyceń przedmiot.Ustal odpowiednią celne wywoławczą. Skorzystaj z naszej pomocy.

OCENA WSTĘPNA.
Usługa bezpłatna .
Ogranicza się do wstępnej, pobieżnej oceny czy okazany przedmiot jest wart dalszego badania, czyli dokonania ekspertyzy i wyceny.U sługa ta może być wykonana droga pocztową. Wystarczy wysłać fotografie i podstawowe dane obiektu /wymiary,waga,znaki,napisy, punce/.Na zapytania bez dokładnych danych nie odpowiadamy.
UWAGA ! W opisie MUSZĄ znajdować się : wymiary, opis stanu obiektu, opis wszystkich uszkodzeń i dane na temat pochodzenia.

WYCENA i EKSPERTYZA – DLA KLIENTÓW FIRMY CZYLI OSÓB, KTÓRE WYCENIANY PRZEDMIOT KUPUJĄ LUB SPRZEDAJĄ W LAPIDARIUM JEST TO USŁUGA BEZPŁATNA. W KAŻDYM INNYM PRZYPADKU OBOWIAZUJĄ NASTĘPUJĄCE CENY :
Cennik wyceny i ekspertyzy obiektów antykwarycznych : sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła artystycznego dawnego i współczesnego oraz przedmiotów kolekcjonerskich.
Wycena wykonywana jest na podstawie aktualnych Ad katalogów, cenników i opinii rzeczoznawców. Od trzydziestu lat współpracujemy z grupą zaufanych specjalistów. Ceny rynkowe ustalamy na podstawie notowań aukcyjnych polskich
i zagranicznych, aukcji internetowych oraz dzięki pomocy historyków sztuki i kolekcjonerów.
Wycena jest wykonywana pisemnie dla każdego obiektu na osobnym druku i zawiera : 1/opis przedmiotu, najważniejsze wymiary lub wagę, miejsce i czas powstania, materiał wytworzenia, opis stanu obiektu, wartość, cenę komisową i ewentualną ofertę zakupu do Lapidarium a także informację o tym czy jest możliwy wywóz przedmiotu za granicę Polski. Wycena opatrzona jest podpisem właściciela firmy i Lapidarium stemplem okrągłym Lapidarium.
PRZEDMIOTY DROBNE, O NIEWIELKIEJ WARTOŚCI LUB KOPIE  MOŻEMY WYCENIAĆ NA FORMULARZU ZBIORCZYM Z POMINIĘCIEM SCZEGÓŁOWEGO OPISU.
CENNIK :
1/ Przedmioty wycenione do 800 zł – 10% wartości Pr?mienabo wyceny lecz photograph nie mniej niż 25 zł..
2/ Przedmioty do 2000 zł – 7 % wartości wyceny.
3/ Przedmioty o wartości od 2000 do 5000 zł – 5% wartości wyceny.
4/ Przedmioty o wartości od 5000 zł do 10 000 zł 3,5 % wartości wyceny , obiekty o wartości powyżej 10000 zł – 2% wartości wyceny.
Przedmioty o tej samej sygnaturze lub bardzo podobne do siebie wyceniamy po stawkach indywidualnie ustalanych z klientem lecz nie niższych niż 2 % wartości wyceny. Minimalna cena jednego certyfikatu wyceny wynosi 25 zł. Certyfikat wyceny poza opisem przedmiotu zawiera trzy ceny: cenę rynkową, cenę komisową oraz ewentualną proponowaną cenę zakupu przez Lapidarium. Istnieje możliwość wyceny obiektu na podstawie dokumentacji, lecz w tym przypadku firma nasza nie bierze wholesale jerseys pełnej odpowiedzialności za ocenę autentyczności jak i stanu obiektu. Dokumentacja powinna zawierać fotografie i dokładne informacje o stanie obiektu a zwłaszcza widocznych reperacjach. Nie zajmujemy się wyceną zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych. Wycena jest bezpłatna w przypadku gdy obiekt zostanie przez nas zakupiony lub wystawiony do sprzedaży komisowej na co najmniej 30 dni w jednej z naszych galerii .
EKSPERTYZA.
Na zlecenie klienta wykonujemy lub powierzamy wykonanie szczegółowych ekspertyz dzieł sztuki i antyków. Korzystamy z wiedzy historyków sztuki, kolekcjonerów i specjalistów z wholesale jerseys wielu dziedzin.
Warunki ustalamy indywidualnie przy zawieraniu umowy.Koszt konsultacji wstępnej 100 zł.Konsultacje w siedzibie firmy w godzinach popołudniowych .Konieczne telefoniczne ustalenie terminu .Telefon czynny od 10.00 do 21.00 –
+48 504008386.E mail lapidarium.kil@gmail.com

PEŁNY SPIS ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG ANTYKWARYCZNYCH W DZIALE STUDIO DOKUMENTACJI SZTUKI